Online nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížejte do katastru nemovitostí online.

Vyhledání podle budovy

Vyhledání podle jednotky

Vyhledání podle parcely

Katastr nemovitostí České republiky

nebo-li soubor údajů o nemovitostech v České republice. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem a pro daňové či poplatkové účely.

Základní územní jednotkou je katastrální území a jeho operát mimo jiné tvoří:

  • Soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu.
  • Soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálních územích, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech, stanovených zákonem.
Údaje z KN poskytují pracoviště katastrálních úřadů ve formě veřejných listin, k údajům vedeným ve formě počítačových souborů může každý získat dálkový přístup pomocí online nahlížení do katastru nemovitostí.

Využíváním aplikace online nahlížení do katastru nemovitostí je možno bezplatně získávat vybrané informace o parcelách a budovách evidovaných v katastru nemovitostí, včetně informace o jejich vlastnictví a informace o stavu některých řízení na pracovištích katastrálních úřadů.

Zdroj: www.cuzk.cz