Katastr nemovitostí - online nahlížení do katastru nemovitostí, katastrální úřad

Online nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížejte do katastru nemovitostí online.

Vyhledání podle budovy

Vyhledání podle jednotky

Vyhledání podle parcely

Katastr nemovitostí České republiky

nebo-li soubor údajů o nemovitostech v České republice. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem a pro daňové či poplatkové účely.

Základní územní jednotkou je katastrální území a jeho operát mimo jiné tvoří:

  • Soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu.
  • Soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálních územích, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech, stanovených zákonem.
Údaje z KN poskytují pracoviště katastrálních úřadů ve formě veřejných listin, k údajům vedeným ve formě počítačových souborů může každý získat dálkový přístup pomocí online nahlížení do katastru nemovitostí.

Využíváním aplikace online nahlížení do katastru nemovitostí je možno bezplatně získávat vybrané informace o parcelách a budovách evidovaných v katastru nemovitostí, včetně informace o jejich vlastnictví a informace o stavu některých řízení na pracovištích katastrálních úřadů.

Zdroj: www.cuzk.cz